vLEI:n sovellukset

Esimerkkejä alkuvaiheen käyttötapauksista ovat

 • lakisääteisten hakemusten ja raporttien digitaalinen allekirjoittaminen
 • toimitusketjun due diligence -prosessien nopeuttaminen.
 • Yritysten maksujen varmentaminen
 • Nopeampi jäsenyys ja rekisteröinti maksujärjestelmiin.
 • Yritysten rekisteröinti ja toimilupien myöntäminen nopeammin.
 • Asiakkaiden alkuun tulon ja asiakkaan tuntemisen prosessien virtaviivaistaminen ja nopeuttaminen rahoitusalan ja muiden tiettyjen säänneltyjen palvelujen tarjoajien osalta.
 • Tulli- ja rajatarkastusten helpottaminen
 • Aitouden varmistaminen, kun haetaan jäsenyyttä luotetuissa verkostoissa ja todennetaan sitä.
 • Yrityssopimusten etätoteutuksen varmistaminen
 • Tietosuojan tukeminen kaikissa käyttötapauksissa, myös lain edellyttämissä.

Yritysten todennettavissa olevat asiakirjat ja viestintä

 • Yritys- ja allekirjoittajakohtaiset asiakirjat ja raportit;
 • Kolmannen osapuolen lakisääteinen arkistointi ja raportointi arkistoivan/raportoivan yhteisön puolesta tai
 • tilintarkastajan toimesta;
 • Sopimukset ja oikeudelliset sopimukset;
 • Yksityinen, turvallinen, vertaisviestintä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vastapuolen todentaminen digitaalisen liiketoiminnan vuorovaikutuksen/automaation tukena

 • Asiakkaan/vastapuolen due diligence ja KYC-vaatimusten noudattaminen;
 • Tuonti/vienti, toimitusketju, tulli-/rajatarkastukset, tavaroiden maksaminen (sähköinen laskutus);
 • Valtuutettujen allekirjoittajien todentaminen;
 • sähköisten laskujen ja sähköisten maksuohjeiden validointi.

Lisensointi ja yritysten rekisteröinti

 • Jäsenyys ja rekisteröinti luotettavien toimittajien/palveluntarjoajien verkostoissa;
 • maksujärjestelmien jäsenyys ja rekisteröinti
 • Yritysten rekisteröinti ja toimiluvat;
 • Oppilaitokset – tutkintojen sertifiointi ja todentaminen.

Muut käyttöalueet

 • Digitaaliset lompakot, digitaalinen omaisuudenhallinta ja hajautettu rahoitus;
 • liiketoimien osapuolten todentaminen;
 • Työntekijöiden ja valtuutettujen edustajien tunnukset kaikissa organisaation käyttötapauksissa.

Parempi turvallisuus, vähemmän petoksia ja helpompi sääntöjen noudattaminen

 • Paranna autonomisen tunnisteen (AID) ja vLEI-tunnisteiden turvallisuutta korvaamalla hallinnollinen luottamusjuuri kryptografisella luottamusjuurella;
 • Varmistetaan transaktioiden ja muiden vuorovaikutustapahtumien, joissa on mukana seuraavia tekijöitä, täydellinen, kryptografisesti todennettavissa oleva tarkastettavuus
 • transaktiot ja muu vuorovaikutus, jossa on mukana vLEI- ja alitunnisteita;
 • Kvanttilaskennan hyökkäysten vastustaminen;
 • Yhdistetään muihin todennettavissa oleviin tekijöihin turvallisuuden lisäämiseksi entisestään, kuten seuraaviin
 • a. henkilöllisyys/biometria
 • b. delegoidut toiminnot useita allekirjoituksia varten

Parannetaan riippumatonta valvontaa, tehokkuutta, skaalautuvuutta ja kestävyyttä.

 • Poistetaan riippuvuus yhdestä ainoasta SSI-verkosta toimittamalla vLEI-infrastruktuuri yhteentoimivalla ja teknologiasta riippumattomalla lähestymistavalla;
 • Vähennetään riippuvuutta GLEIFin valvonnan ulkopuolella olevien YTE-verkkojen hallintorakenteista;
 • Varmistetaan korkean suorituskyvyn maailmanlaajuinen skaalautuvuus;
 • ottaa käyttöön maailmanlaajuiset parhaat käytännöt avainten hallintaa varten;
 • Tuetaan kilpailukykyisten markkinoiden kehittämistä kaikille vLEI:n toteuttamiseen tarvittaville ohjelmistoille, välineille ja palveluille;
 • tehdä yhteistyötä QVI:n kanssa vLEI:n kestävän kaupallisen mallin varmistamiseksi GLEIFille, QVI:lle, oikeussubjekteille ja muille vLEI-ekosysteemin sidosryhmille.