vLEI-tunnukset

vLEI (Verifiable Legal Entity Identifier) on laajemman LEI-järjestelmän kehittynyt osa, jonka tarkoituksena on tarjota organisaatioille todennettavissa oleva digitaalinen identiteetti digitaalisessa maailmassa. GLEIF-säätiön (Global Legal Entity Identifier Foundation) hallinnoima vLEI-järjestelmä on laajempi kuin pelkkä organisaatioiden tunnistaminen, sillä se yhdistää yksilöt organisaatioihin erityisten tunnistetietojen avulla.

vlei

Kaksi vLEI-järjestelmän ensisijaista viitettä ovat:

Official Organisation Role (OOR) credential: Tätä credentialia käytetään henkilöiden sähköiseen linkittämiseen organisaatioihin virallisen aseman perusteella, kuten toimitusjohtajan, hallituksen jäsenen tai muun arvovaltaisen roolin perusteella. Se tarjoaa todennettavissa olevan digitaalisen vahvistuksen yksilön yhteydestä organisaatioon ja varmistaa, että kun yksilö edustaa organisaatiota tai tekee päätöksiä sen puolesta, hänen valtuutensa voidaan todentaa sähköisesti.

Engagement Context Role Reference (ECR): Toisin kuin OOR, jossa keskitytään virallisiin rooleihin, ECR tarjoaa joustavamman lähestymistavan, jonka avulla organisaatiot voivat määritellä mukautettuja rooleja erityisten asiayhteyksien tai sitoumusten perusteella. Tähän voi sisältyä rooleja, kuten ”asiakas”, ”toimittaja” tai ”kumppani”, mikä antaa selkeyttä erilaisissa liiketoimintaskenaarioissa.

vLEI-tunnuksilla on ratkaiseva rooli digitaalisen vuorovaikutuksen turvallisuuden lisäämisessä, petosriskin vähentämisessä ja erilaisten liiketoimintaprosessien virtaviivaistamisessa, sillä ne tarjoavat selkeän ja todennettavissa olevan yhteyden yksilöiden ja organisaatioiden välille.